Despre inceputurile productiei de bauturi rafinate

           


           Un interesant document, datat 27 octombrie 1927, aflat în colecţia noastră personală, reprezintă încă o dovadă a performanţelor atinse de români, pe plan european, în domeniul producţiei de băuturi rafinate.
           El constituie o pagină elocventă la istoria dezvoltării viticulturii româneşti la începuturile secolului trecut, cât şi a producţiei de şampanie autohtonă.„ADMINISTRAŢIA BUNURILOR Bucureştii-Noui, 1 Octombrie 1927
Profesor NICOLAE BASILESCU
Adresa HOTEL CAPŞA
Telefon Bucureştii Noui 8/12
Bucureşti 59/88
Representant General:
Casa GRIGORE CAPŞA
Bucureşti, Telefon No: 55/85

 

 


SCRISOARE DESCHISĂ către ONOR. PUBLIC

 

          Toată lumea ştie sforţările ce eu am făcut, înainte de Răsboi, pentru a întemeia în România o Industrie de Şampanie naturală, după sistemul Industriei de Şampanie franceză.Şampania, vândută de Casa GRIGORE CAPŞA, sub numele „ CAPŞA”, înainte de Răsboi, era produsă de mine, în pivniţele mele din Dealul Mare – Urlaţi, Prahova, numai cu vinuri recoltate din viile mele, – vii replantate în viţă originală de Pinot Alb, adusă de mine din CHAMPAGNE, FRANCIA.

           Ajutat de Banca Marmorosch Blank et Co., de Banca Sindicatului Agricol Ilfov, de Societatea Naţională de Credit Industrial şi de Banca Naţională a României şi cu concursul uneia din cele mai vechi şi mai renumite Case de Şampanie din chiar CHAMPAGNE, FRANCIA – a Casei de Şampanie din chiar CHAMPAGNE, FRANCIA – Casei de St. Marceaux & CO., fondată la REIMS, Francia, încă din 1837, – am restaurat Fabrica de Bere din Bucureştii-Noui şi am transformat-o în Fabrică de Şampanie Naturală, utilizând pentru acest scop vastele ei pivniţe şi înzestrând-o cu cele mai perfecţionate maşini şi aparate.Graţie acestui concurs technic, – până acum, – am produs 350.000 sticle de Şampanie, – de o calitate necunoscută, – cutez a zice, – încă până azi în România, – şi voi produce, tot cu concursul acestei Case – în fiecare an, câte alte 150.000 sticle, asigurând în todeauna un stoc constant de Şampanie – de cel puţin 500.000 de sticle în pivniţele mele, – în afară de marele mele rezerve de vin, ce am făcut în vederea acestei Industrii.

         Râvna mea a fost de întemeia, în România, o Industrie de Şampanie naturală model şi de a dovedi că şi noi, Românii, putem realiza, în ţara noastră, aceleaşi produse – cel puţin egale – cu cele mai bune produse streine, – şi că putem să ne emancipăm de jugul industriei streine , – chiar celei mai fine.

         Se ştie câtă grijă şi câtă râvnă poartă vechile Case franceze de Şampanie, asupra numelui şi mărcilor produselor lor.Am resimţit o vie satisfacţiune primind din partea şefului şi proprietarului Casei de St. Marceaux, d-l André Givelet, următoarea scrisoare, care încoronează, cu încrederea şi încurajarea ei, răbdarea mea – 1910 –1927, – silinţele şi jertfele ce eu am făcut pentru a crea – şi a restura acum din nou – această frumoasă Industrie, şi simt o deosebită plăcere a o împărtăşi – în traducere românească – Publicului Român, – în speranţa că şi el va bine-voi să să mă încurajeze în desăvârşirea acestei opere, – căci, în ultim resort, – el este supremul arbitru şi distribuitorul recompenselor.

           CHAMPAGNE

 Bucureşti 30 Ianuarie 1927

 DE ST. MARCEAUX Et CO.Andre Givelet et Co. Succe-rs REIMS

Scumpe Domnule Basilescu,

 „ În momentul de a părăsi Bucureştii, ţin a vă exprima toată satisfacţiunea ce am resimţit în cursul diverselor visite în stabilimentele Dv. de la Bucureştii- Noui. Am constatat cu plăcere marea sforţare ce aţi făcut de la Martie 1926 până azi, în amenajarea pivniţelor şi localurilor D-voastră, – şi dacă mai sunt încă amelioraţiuni de detaliu de făcut, – esenţialul este făcut, şi puteţi de acum începe vânzarea Şampaniei D-voastră, în bune condiţiuni. Şampania d-v, pe care am degustat-o în diferite rânduri, mi-a făcut – atât mie – cât şi D-lui Havot (Directorul technic al Casei de St. Marceaux) o bună impresiune şi considerăm că puteţi suporta comparaţiunea cu succes faţă de mărcile concurente. Suntem convinşi, într-adevăr, că veţi obţine un succes real când veţi prezenta produsele D-v pe piaţă şi privim viitorul cu încredere.” (ss) André Givelet


         Iar prin Procesul Verbal din 28 Ianuarie 1928, Casa de St. Marceaux, ca un semn al deplinei ei încredere în calitatea produselor mele, făcute de ea, m’a autorizat în mod formal să întrebuinţez marca sa şi numele său, astfel precum ele sunt puse pe sticlele ce prezint azi publicului.
         Aceasta este confesiunea mea, – scurtă şi instructivă pentru toţi Românii – care trebuie să aibă încredere în ei, – şi în viitorul acestei ţări.
         Datoria noastră, a fiecăruia, însă, este să ne ajutăm, să ne sprijinim unii pe alţii. – Acest ajutor şi acest sprijin, îl cer eu de la Onor. Public. Îi ofer cea mai bună Şampanie naturală, care s-a produs vreodată în România.

         Am încredinţat Reprezentaţiunea vânzerei acestei Şampanii Casei Grigore Capşa, a cărei vechime şi autoritate, îndeobşte recunoscute, sunt o garanţie şi o afirmaţiune mai mult de lealitatea şi calitatea acestui produs. Ca un omagiu pentru concursul ce Casa Grigore Capşa îmi dă de 25 de ani – am pus sub numele şi sub egida ei şi următoarele vinuri nespumoase, produse tot în viile mele de la Urlaţi şi cultivate tot în pivniţele mele de la Bucureştii Noui – vinuri cu adevărat superioare.


GRAND CAPSA 1920,

 CAPSA 1921,

RIESLING CAPSA,

CLOS BOB CAPSA,

 CAPSA ROUGE,

PELIN CAPSA


ss. Ind. Profesor N. Basilescu.”


DAN TOMA DULCIU