Despre ereziile mohamedane

Despre ereziile muhamedane

Erezia („eres” la D. Cantemir), în sensul de abatere de la ritualul încetăţenit şi acceptat de masa largă a credincioşilor musulmani, poartă numele arab de „rafz„. Ereticul este, aşadar, un „rafzi„. Turcii, suniţi în marea lor majoritate, denumesc pe persani „rafzi„, adică eretici, doar pentru că practicau şiismul.

În „Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane”, Cantemir enumără succint următoarele erezii, aşa cum erau ele percepute de către teologii musulmani ai veacului al XVIII-lea: rafazi; munasihi (gululi); maalumi; nimetullahi; mezaki; baiagi; musirii; işraki; haireti;muamazi; selisi; bektaşi; kadîzadeli; mumsoiunduren; liuti; ghebri; tersa.

Prezentăm mai jos, în mod succint, câteva caracteristici doctrinare ale acestor curente care se abăteau de la religia oficială islamică.

Erezia „munasuh” (metempsihoză). Adepţii acesteia, numiţi „munasih” sau „hululi” admiteau uniunea transubstanţială a spiritului divin cu omul; credeau în metempsihoză, afirmând transmigraţia sufletelor omeneşti în corpurile unor animale.

Erezia „ma`alumi  Secta aceasta era, de fapt, o ramură a „kharijiţilor”. Adepţii ei credeau că adevăratul credincios musulman trebuie să cunoască toate numele, calităţile şi atributele lui Allah. În acelaşi timp, el trebuie să cunoască şi adâncimile fiinţei umane. Cunoscând cu adevărat tainele omeneşti, iniţiatul poate ajunge la cunoaşterea perfectă a fiinţei Creatorului.

Înrudiţi cu „ma`alumiţii” erau şi membrii sectei ” `adjarida” aripa radicală a acestui curent sectant, precum şi cu „kharmiţii”, care susţineua că soarta postumă a omului depinde de modul în care s-a comportat fiecare individ în timpul vieţii.

Erezia „nimetullah„. Dimitrie Cantemir afirmă că adepţii acestei erezii se adunau săptămânal, de obicei, lunea, petrecând toată noaptea, rugându-se. Spre dimineaţă, ei începeau dansurile lor rituale, până la epuizare, în aşteptarea vedeniilor mistice. Se afirmă că „ni`matallahiya” este singurul ordin al şiismului iranian, fondat de Amir Nour Al Din Ni`matallah Wali, mistic persan (1330-1431).

Erezia „mezaki”. Adepţii acestui eres sunt sceptici care se îndoiesc întotdeauna de tot şi de fiecare lucru în parte. „Ei cred că nimic nu se lasă deschis cunoaşterii adevărate”, afirmă Cantemir. Prin aceste idei, adepţii acestei erezii se deosebeau total de membrii confreriei ” ma`alumi„.

Erezia „baiagi„. În limba turcă, termenul „baiaği” înseamnă: „comun, ordinar, vulgar”. Adepţii acestei erezii credeau că totul în această lume este rodul întâmplării, că Allah nu poate cunoaşte toate cele de pe Pământ, ci numai lucrurile esenţiale.

Erezia „muserinilor” În limba arabă, cuvântul „sirr” înseamnă secret, mister iar cel iniţiat într-o taină purta numele:”musirri„. Adepţii acestei erezii, numiţi „muserrini„, afirmau cu tărie:”Noi posedăm adevărata taină !”

În realitate, ei se dovedeau a fi atei, susţinând că sufletul omenesc este efemer, că nu există nici Dumnezeu, nici îngeri, nici diavol. Numele lui Dumnezeu este echivalentul sau sinonimul naturii.

Erezia „işraqi” Adepţii acestei erezii credeau că mântuirea sufletului

Şi adevărata fericire constă în cunoaşterea şi adorarea lui Dumnezeu. „Işraqi” înseamnă „cel luminat”, „cel strălucit” (de la cuvântul arab Răsărit:”şarq„). Aceşti credincioşi spun că numai faptele bune şi virtuţile sunt cele ce contribuie la cunoaşterea lui Dumnezeu; de aceea ei excelează în gesturi de caritate. Discipoli ai misticului Suhrawardi (m.1191), aderenţii ereziei „Işraq” încearcă să convingă că toate religiile şi filosofiile sunt expresia aceluiaşi adevăr. Adepţi ai Iluminării („Hikmat Al Işraq„), ei cultivau o credinţă sincretică, având la bază înţelepciunea zoroastriană, gnosticismul şi neoplatonismul.

         Erezia „hayreti„. În limba turcă, „hayret” înseamnă „uimire, stupefacţie”. Prin urmare, adepţii acestei erezii credeau că numai Dumnezeu ştie adevărul curat şi sincer, omul ne-fiind capabil să îl cunoască.

         Erezia „muammazi„. Numele eresului acesta vine de la etimonul din limba arabă „muamma=enigmă”. Avându-şi obârşia în secta „mutazilită„, membrii sectei susţineau că nimeni din această lume nu poate fi numit sfânt, că adevăraţii profeţi sunt numai aceia fără de păcat, neatinşi de viciu.

         Erezia „selesi” În limba arabă, „thalit” înseamnă „cel de-al treilea„. Aderenţii acestei erezii credeau că după Mohammad, cel din urmă şi ultimul Profet vor urma un al doilea şi chiar un al treilea Profet. Atunci, Coranul şi învăţătura sa vor dispărea. Ei credeau, de asemenea, că ultimul profet va fi persan de origine, deci şiit.

         Erezia „Kizîlbaşi„. Acest eres conţine un amalgam de credinţe păgâne, creştine şi musulmane. Literalamente, „Kizîlbaş” înseamnă „capete roşii”, deoarece aceşti eretici îşi puneau peste cap un acoperământ de culoare roşie. Având naţionalitatea turcă sau kurdă, ereticii „kizîlbaş” erau răspândiţi, în vremea lui Cantemir, în Turcia (în regiunea Ankara-Sivas) precum şi în Afganistan. Ei mai sunt cunoscuţi şi sub denumirea de „stingători de făclii”(„cerağsondüren„) iar „cel ce stingea făclia” purta numele de „mumsoiunduren„. Membrii sectei, după cum relatează Cantemir, practicau unele ritualuri erotice, ce aduceau mai degrabă cu veritabile orgii sexuale.

         Despre „idolatrie” şi „ateii” musulmani. În limba arabă cuvintele „zandaqa” şi „ilhad” desemnează noţiunea de ateism iar cuvintele „zindiq” sau „mulhid” înseamnă „ateu”. Se spune că ateii mahomedani obişnuiau să poarte turban alb. Ei nu-l acceptau pe Mohammad drept Profet, iar Coranul nu este considerat creaţie divină. Din această cauză, în limba turcă un asemenea eretic era denumit „kitabsiz„(„fără Carte”), în timp ce credincioşii altor religii (creştini sau evrei, de exemplu) erau denumiţi „Ahl Al Kitab” (oamenii Cărţii).

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s